Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

BIOMIMICRY GREECE VOTE FOR A BETTER WORLD IN UNITED NATIONS
http://vote.myworld2015.org/thankyou

 Choose and vote for a better world
http://vote.myworld2015.org/

Which of these are most important for you and your family?
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •