Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016

Innovation in Well-BeingInnovation in Well-Being—the Creation of Sustainable Value at Natura

By Luciana Hashiba - Manager for Partnerships and Technological Innovation at Natura Cosmeticos

http://www.managementexchange.com/story/innovation-in-well-being

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου