Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014

Η τέχνη της τέχνης της επιστήμης της ομορφιάς και της δημιουργικότητας


 
Η ιδέα δημιουργίας του Βιομημιτισμού είναι μία ιδέα που γεννήθηκε όταν έπαιζα με τις λέξεις και διάβαζα για το φως τα μυστικά του και την κίνηση της ύλης , και ανακάλυψα αυτή την λέξη όπου ένας καινούριος κόσμος  ξεδιπλώθηκε  μπροστά μου.

    (Βιος και Μίμησης)  λοιπόν να μιμηθούμε δηλαδή την ίδια την ζωή μέσα από τα μοντέλα της φύσης με σκοπό την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων της ανθρώπινής ύπαρξης. Μέσα από την βιομίμηση την τέχνης ,της καινοτομίας της ομορφιάς και της δημιουργικότητας , θα βρεθούν εμπνευσμένες λύσεις για την οικονομία , την επιστήμη, την τεχνολογία και νέα προϊόντα .
 Τα τελευταία χρόνια 3,6 δισεκατομμυρίων, η φύση έχει περάσει από μια διαδικασία δοκιμής και λάθους για να βελτιωθεί .Η  Βιομιμητική δεν είναι μια νέα ιδέα όμως μπορεί να γεννά νέες ιδέες. Οι άνθρωποι έχουν ψάξει στη φύση για απαντήσεις σε προβλήματα τόσο σύνθετα όσο και απλά σε όλη την ύπαρξή μας. Την ιδέα της βιομιμητικής καλούμαστε να μεταφέρουμε   μέσω  του ΒΙΟΜΙΜΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και στην Ελλάδα μέσα από την συνεργασία  και  με τα 32 Κέντρα Βιομημιτισμού σε όλο τον κόσμο και γιατί όχι με τα 17.000 πανεπιστήμια ή  επιχειρήσεις . Μέσα απο την ανοικτή καινοτομία  θα αποφέρει δημιουργική οικονομία και στην χώρα .
  Έτσι , με αφορμή την φύση, με γνώμονα την γνώση, με παιδαγωγική διάθεση και εκπαίδευση προς τον άνθρωπο-πολίτη , με εργαλείο για αυτό την τεχνολογία  και με την τέχνη να μας ελευθερώνει και να μας οδηγεί σε νέα <<φρέσκα>> μονοπάτια , δεν μπορεί παρά να προοδεύουμε , με τρόπο τέτοιο που να παρέχουμε στο μέλλον μας , στο μέλλον των παιδιών μας, συγκέντρωση, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, αγάπη για το κάθε τι και εν κατακλείδι καλύτερη ποιότητα ζωής. Αυτό μπορεί  να πραγματοποιηθεί μέσα και από τον οργανισμό του Βιομημιτισμού. Αρκεί κανείς να γνωρίσει την <<οδό>> και αν καταλάβει τις προεκτάσεις της.
  Βίος και Μίμησης
  Επιστήμη και Τέχνη
  Πολιτισμός και Φύση
  Παιδεία και Γνώση  οικονομία 


http://www.pechakucha.org/cities/heraklion/presentations/biomimicry-greece