Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2015

The Art of Science and Creativity. 3ο Ελληνικό Φόρουμ για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία

http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=2194


Η Βιομιμητική είναι μια προσέγγιση που επιδιώκει να βρει βιώσιμες και καινοτόμες λύσεις στις προκλήσεις της ζωής του ανθρώπου μέσω των δοκιμασμένων προτύπων της φύσης. Πριν από όλους και όλα, η Φύση είχε επιτύχει μια ισορροπία μεταξύ της ύλης και της ζωής μέσα από τις δοκιμασίες και τις αποτυχίες που είχαν σημειωθεί δισεκατομμύρια χρόνια πριν την ανθρώπινη ύπαρξη. Η μελέτη της φύσης και των μηχανισμών της, είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να βρούμε λύσεις σε προβλήματα κάθε είδους ανθρώπινης δραστηριότητας. Στη φύση, υπάρχουν μοντέλα και ιδέες των οποίων τις διαδικασίες μπορούμε να μιμηθούμε και να δημιουργήσουμε νέα προϊόντα και στρατηγικές για μια καλύτερη ζωή. Το «Biomimicry Greece research and innovation» είναι ένα σύγχρονο ερευνητικό κέντρο που παρέχει πολύτιμες υπηρεσίες στον τομέα της Βιομιμητικής. Το κέντρο προωθεί την ιδέα των βιομιμητικών διαδικασιών σε συνεργασία με 32 άλλα κέντρα Βιομιμητικής και σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω πανεπιστημίων, επιχειρήσεων, κυβερνητικών οργανισμών και ερευνητικών κέντρων. Το Κέντρο διαθέτει αναμφισβήτητα ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο έγκειται στην εξασφάλιση της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας. Παρέχει υπηρεσίες για την ενίσχυση της κατανόησης της φύσης και της λειτουργίας της και συνδυάζει την τέχνη με την επιστήμη και την τεχνολογία, με την επινόηση νέων καινοτόμων λύσεων. Η προσανατολισμένη στo σχεδιασμό γνώση, η εμπειρία και τα βιομιμητικά ανταγωνιστικά προγράμματα του Κέντρου, αποσκοπούν στη διασφάλιση της δυνατότητας να συνεργαστούμε με περιφερειακούς εταίρους, οι οποίοι έχουν αναπτύξει επιχειρηματικά μοντέλα με τη χρήση της Βιομιμητικής και τεχνολογιών εμπνευσμένων από το φυσικό κόσμο. Η ελληνική ομάδα Βιομιμητικής είναι μια προσπάθεια νέων ανθρώπων προερχόμενων από διαφορετικά πεδία της επιστήμης και της τέχνης, να προσεγγίσει τα προβλήματα των κοινωνιών. Πρόκειται για ένα κέντρο που υιοθετεί μία ολιστική και διεπιστημονική προσέγγιση, με σκοπό την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων και μοντέλων από τη φύση.